AstımAlerji.org
Uzman Dr. Sevin Karalar

 Kuş Gribi
  Kuş Gribi Nedir?
 
 
 Hizmetlerimiz
 Solunum Fonksiyon Testleri
 Allerjik Deri Testi
 Nebülizasyon Oksijen Uygulaması
 EKG
 Bronkoskopi
 Kan Tetkikleri
 
 Hakkımızda
 Sanal Tur
 Bize Yazın
 İletişim
 Anlaşmalı Kurumlar
 Ana Sayfa
 
 
| Ana Sayfa | Sanal Tur | Bize Yazın | İletişim | Anlaşmalı Kurumlar | Hasta Girişi |

Kuş Gribi
Kuş gribi etkeni olan Avian  İnfluenza A (H5N1) hem kuş ve kümes hayvanlarında, hem de insanlarda hastalık yapabilen A tipi bir grip virüsüdür. A tipi grip virüsleri,  antijenik yapısında büyük ölçüde değişiklik oluşturma kabiliyetinde  olup, bunun sonucunda küresel salgınlara yol açabilen virüslerdir. 1918' deki salgında 40 milyon kişi ölmüştü . 

Ekim 2003 ' te Güney Vietnam'da başlayan son salgından sorumlu olan Avian İnfluenza A, ilk olarak 1960' larda Güney Afrika'da salgına neden olmuştu. Son 45 yıl içerisinde çeşitli ülkelerde zaman zaman Avian İnfluenza A' ya bağlı salgınlar yaşanmıştır. 1997 '  den beri ise insanda hastalık yaptığı bilinmektedir. 2 yıldır, 4 Asya ülkesinde ( Endonezya, Vietnam, Kamboçya ve Tayland ) , kuşlar ve kümes hayvanları arasında başlayıp daha sonra insanlara geçen kuş gribinden dolayı 60 kişi öldü.

Yakın zamanlarda Rusya ve Kazakistan' da görülen kuş gribine, en son olarak da Romanya’ da rastlandı. Bu gelişme, hastalığın Uzakdoğu Asya ile sınırlı bir salgın olmayıp, tüm dünyayı tehdit ettiğine dair uyarıları doğrulamaktadır. AB ve ABD bu salgına karşı alınacak tedbirler için çeşitli hazırlıklar yapmaktadırlar.
Avian İnfluenza A, göçmen kuşlar vasıtasıyla ülkeler ve kıtalar arasında kolayca yayılabilme potansiyeline sahiptir.

Ülkemiz, göçmen kuşların göç yolları üzerinde olmasından dolayı, kuş gribi salgınının tehdidi altındadır. Ayrıca, ülkemizde kümes hayvanları, özel çiftlikler haricinde geleneksel köy yaşamında insanlarla iç içe bir şekilde beslenmektedir. Bundan dolayı ülkemizde başlayacak bir salgında, hastalığın insanlara geçmesi çok daha kolay olacaktır.

Bu bilgiler ışığında, Balıkesir Manyas yakınlarındaki bir hindi çiftliğinde ortaya çıkan hastalık şaşırtıcı değildir. Kuş gribinde asıl korkulan senaryo henüz gerçekleşmemiştir. Bugüne kadar insanlardan bu hastalığa yakalananların tümü, kuşlarla veya kümes hayvanlarıyla teması olan kişilerdir. Hastalığın insandan insan geçtiği gösterilmemiştir. Eğer Avian İnfluenza A, mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşma potansiyeline sahip olacak olursa, insanlık tarihinin en hızlı ve ölümcül bulaşıcı hastalık salgını gerçekleşebilir. Böyle bir salgın sırasında 150 milyon kişinin ölebileceği öngörülmektedir. Şimdiye kadar rastlanan olgular arasında ölüm oranı %50 dolaylarındadır.  Henüz hastalığın tam etkin bir tedavi ya da aşısı mevcut değildir.

Görülen o ki, kuş gribi sözcüğünü bundan sonra daha sık duyacağız. Salgın sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda bir ekonomik sorundur. Rastlanan ülkelerde milyonlarca kümes hayvanı itlaf edilmiştir.  Ülke olarak bu salgına karşı hazırlıklı olmalıyız.