AstımAlerji.org
Uzman Dr. Sevin Karalar

 Akciğer Hastalıkları
 Astım
 Allerji
 KOAH
 Akciğer Kanseri
 Mezotelyoma
 Tüberküloz
 Zatürre
 Bronşektazi
 Kuş Gribi
 Pnömotoraks
 Akciğer Embolisi
 Sarkoidoz
 Sigara
 Grip Hastalığı ve Aşısı
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
 
 Hizmetlerimiz
 Solunum Fonksiyon Testleri
 Allerjik Deri Testi
 Nebülizasyon Oksijen Uygulaması
 EKG
 Bronkoskopi
 Kan Tetkikleri
 
 Hakkımızda
 Sanal Tur
 Bize Yazın
 İletişim
 Anlaşmalı Kurumlar
 Ana Sayfa
 
 
| Ana Sayfa | Sanal Tur | Bize Yazın | İletişim | Anlaşmalı Kurumlar | Hasta Girişi |


Solunum Fonksiyon Testleri 

Solunum fonksiyon testleri spirometre denilen cihazlarla yapılan , akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan , göğüs hastalıkları uzmanlarının en sık başvurduğu tanı yöntemidir. Yani bu test ile, bir solukta akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve ardından bu havanın güçlü bir şekilde dışarıya verilmesi sırasındaki hava akım hızı ölçülebilir. 

Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?

  1. Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde 
  2. Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
  3. Bilinen Astım ve KOAH hastalarının takibinde, tedavilerinin düzenlenmesinde,
  4. Akciğer hastalığı gelişmesi riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Anne - babasında astım olan, ara sıra gıcık tarzı öksürük gibi çok belirgin olmayan şikayetler tanımlayan, astım açısından genetik riski yüksek kişiler; sigara içenler, maden ocağı çalışanları)
  5. Genel anestezi alacak solunum veya alerji problemi olan hastalarda, ameliyat öncesi değerlendirme ve gerekli tedbirleri almak için
  6. Doğumsal ya da sonrada oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır. 

Solunum Fonksiyon Testleri spesifik üniteler dışında, mümkünse Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılmalı ve değerlendirilmelidir.