AstımAlerji.org
Uzman Dr. Sevin Karalar

 Allerji
  Allerji Sözlüğü
  Allerji ve Allerjen Nedir?
 
 Allerjen Çeşitleri
  Ev tozu akarları
  Polenler (Çiçek Tozları)
  Küf Mantarları
  Hayvan Allerjenleri
  Böcek Allerjenleri
  Besin Allerjenleri
  İlaç Allerjileri
 
 Allerjik Hastalıklar
  Allerjik Rinit (Saman Nezlesi)
  Nasal Polipozis
  Allerjik Konjonktivit (Göz Allerjisi)
  Atopik Dermatit (Deri Allerjisi)
  Ürtiker (Kurdeşen)
  Anafilaksi
  Lateks Alerjisi
 
 
 Hizmetlerimiz
 Solunum Fonksiyon Testleri
 Allerjik Deri Testi
 Nebülizasyon Oksijen Uygulaması
 EKG
 Bronkoskopi
 Kan Tetkikleri
 
 Hakkımızda
 Sanal Tur
 Bize Yazın
 İletişim
 Anlaşmalı Kurumlar
 Ana Sayfa
 
 
| Ana Sayfa | Sanal Tur | Bize Yazın | İletişim | Anlaşmalı Kurumlar | Hasta Girişi |

ALLERJİ NEDİR?
'Allerji' kelimesi Yunanca "allos" (diğer) ve "ergon" (iş) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Allerji herhangi bir madde ile karşılaşan ve ona karşı duyarlı -hassas- hale gelen bir insanın, aynı madde ile daha sonra yeniden karşılaştığında vücudunun bu olaya aşırı tepki göstermesi durumudur.
İnsan vücuduna çeşitli yollarla giren ve kanda kendine özgü karşıt bir madde oluşturan yabancı maddelere antijen, oluşturduğu karşıt maddeye ise antikor denir. Bu antijen bir allerjiye yol açarsa o zaman bu antijene allerjen denir. Çevremizdeki yabancı maddeler çeşitli yollarla vücudumuza girdiğinde bağışıklık sistemi bizi korumak için, bu yabancı maddelere karşı reaksiyon verir (örneğin virus ve bakteriler solunum yoluyla alındığında ateş yükselmesi); allerjik bünyeli kişilerde, zararlı olmayan maddeler (alerjenler) vücuda girdiğinde de bağışıklık sistemi sanki alınan madde zararlı imiş gibi reaksiyon verir ve çeşitli allerjik reaksiyonlar oluşur.


Allerjenler genellikle protein yapısında olan maddelerdir. Alerjenlerin kaynakları çok çeşitlidir.

En sık rastlanan allerjenler şunlardır:

 1. Çevresel (aero) allerjenler
     a. Ev tozu akarları
     b. Polenler
     c. Küf mantarları
     d. Hayvan allerjenleri
 2. Böcek allerjenleri
 3. Besin allerjenleri
 4. İlaç allerjenleri
 5. Mesleki allerjenler.

En sık allerjik hastalıklara yol açan alerjenler çevresel alerjenlerdir.Bunlar içinde en sık rastlanan ve en sık allerjik hastalığa yol açanlar çevresel allerjenlerdir. Bunlar da bulundukları ortama göre ev içi ve ev dışı olarak ikiye ayrılır. En sık rastlanan ev içi çevresel allerjen ev tozu akarı alerjenleridir. En sık rastlanan ev dışı çevresel allerjenleri ise polenlerdir.