AstımAlerji.org
Uzman Dr. Sevin Karalar

 Astım
  Astım Nedir?
  Bronşial Hiperreaktivite
  Astımlı Ünlüler
  Çocuklarda Bronşial Astım
  Gebelikte Astım
  Sinüzit ve Astım ilişkisi
 
 
 Hizmetlerimiz
 Solunum Fonksiyon Testleri
 Allerjik Deri Testi
 Nebülizasyon Oksijen Uygulaması
 EKG
 Bronkoskopi
 Kan Tetkikleri
 
 Hakkımızda
 Sanal Tur
 Bize Yazın
 İletişim
 Anlaşmalı Kurumlar
 Ana Sayfa
 
 
| Ana Sayfa | Sanal Tur | Bize Yazın | İletişim | Anlaşmalı Kurumlar | Hasta Girişi |

Sinüzit ve Astım ilişkisi

Astım ve sinüzit birlikteliği sık görülen bir durumdur Yapılan çalışmalarda sinüzitin astım ataklarını artırdığı gösterilmiştir. Sinüzit tedavi edildikten sonra astım atakları da azalmaktadır. Astım ve sinüzit eozinofil ve hava yolu epitelinin rol aldığı inflamatuvar bir oluşumla birbirine bağlıdır. Araştırmalarda astımlı hastaların %30'unda çekilen sinüs grafilerinde çok belirgin sinüzit bulguları saptanmıştır. Astımlı hastalarda da aynı rinit gibi sinüzitin de görülme sıklığı normal toplumdan daha yüksektir. Astımlı hastalarda uygun tedaviye yanıt alınamıyorsa altta sinüzit olabileceği düşünülmelidir. Erişkinlerde sık görülen sinüzit genellikle astıma öncülük eder. Sinüzit; allerjik rinit, astım ve nazal polip gibi birçok hastalıkla yakın ilişkiye sahiptir. Kronik sinüzitlerin % 40-67'sinde allerjik rinit saptanmaktadır. Akut sinüzitli olguların % 25-40'ında ise allerjik rinit bulunmaktadır.
Astım tanısı konulan hastalarda kronik sinüzitin tedavisi astımın kontrolünü kolaylaştırmaktadır.Tanı
Sinüzit düşünülen durumda hastaya paranazal sinüs grafisi çekilmesi uygun olur. Özel durumlarda sinüs kanallarında gelen akıntı bakteri araştırması için laboratuvara gönderilebilir. 

Tedavi
Sinüzit tedavisinde sinüslerin havalanmasını kolaylaştıran tablet, süspansiyon ve burun damlası, bakterilere karşı antibiyotikler sıklıkla kullanılır.