AstımAlerji.org
Uzman Dr. Sevin Karalar

 Grip Hastalığı ve Aşısı
  Grip Hastalığı ve Aşısı
 
 
 Hizmetlerimiz
 Solunum Fonksiyon Testleri
 Allerjik Deri Testi
 Nebülizasyon Oksijen Uygulaması
 EKG
 Bronkoskopi
 Kan Tetkikleri
 
 Hakkımızda
 Sanal Tur
 Bize Yazın
 İletişim
 Anlaşmalı Kurumlar
 Ana Sayfa
 
 
| Ana Sayfa | Sanal Tur | Bize Yazın | İletişim | Anlaşmalı Kurumlar | Hasta Girişi |

GRİP
Grip influenza virüsünun neden olduğu, bulaşıcı, ateşle seyreden, özellikle kış aylarında salgınlara yol açan bir solunum yolu hastalığıdır. 

İnfluenza virüsleri A, B ve C olmak üzere üç tiptir. Özellikle A tipi grip virüsü dünya çapında salgınlar yapabilirken, B tipi grip virüsü de daha kısıtlı, bölgesel salgınlar yapar. Grip virüsü genetik yapısında oluşturduğu küçük veya büyük değişikliklerle kendini değiştirir ve bu sayede insanların bağışıklık sistemi tarafından tanınamayarak tekrar tekrar hastalık yapabilir. Grip virüsünün genetik yapısında meydana gelen küçük değişiklikler sonucu hemen her yıl bölgesel grip salgınları oluşur. 
Grip geçirmekte olan bir kişi hastalığı, hastalığın belirtileri başlamadan bir-iki gün öncesinden başlayarak, hastalığın belirtileri başladıktan sonraki 4-5 gün boyunca bulaştırılabilmektedir. Grip birkaç gün sürebilecek ateş, kas ağrısı, boğazda yanma, öksürük, yorgunluk gibi rahatsızlıklara yol açar. 

Grip tarihte dünya çapında salgınlar yapıp, milyonlarca insanın ölümüne yol açmış bir hastalıktır. Yalnızca 1918-1919 yıllarında grip salgınında Dünya'da 20 milyon insanın grip nedeniyle öldüğü bilinmektedir. Bu hastalık genellikle aşılanma ile önlenebilir.

GRİP AŞISI
Grip aşısı inaktive (ölü) bir aşıdır ve her yıl tek doz olarak kas içine uygulanması önerilmektedir.

Aşılama ne zaman ve ne dozda yapılmalıdır ? 

 • Aşılama, Eylül ayının başından itibaren kasım ayı ortasına kadar olan zaman diliminde yapılmalıdır. 

 • Grip (İnfluenza) aşısı, herhangi bir rutin aşı ile birlikte yapılabilir.

 • Grip (İnfluenza) virüsünden korunma, genellikle sadece bir yıl sürer. Ertesi yıl koruyuculuk için aşının tekrarı gereklidir. Bunun nedeni grip virüsünün hemen her yıl genetik yapısını değiştirmesi ve farklı bir virüs olarak ortaya çıkması ve dolayısıyla grip aşılarının da aynı şekilde hemen her sene içeriğinin değişmesidir.

 • 6 ay ile 8 yaş arasındaki çocuklar, eğer ilk defa grip aşısı oluyorlarsa, bir ay ara ile iki kez aşı yapılması önerilmektedir. 

 • 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklara yarım doz aşı uygulanmalıdır.

  Grip aşısından sonra kesin koruyuculuğun başlaması için en az 10-14 günlük bir süre gerekmektedir. 

  Grip Aşısının Uygulanmasının Önerildiği Gruplar

Gribin yaşamsal risk oluşturduğu ve tıbbi açıdan mutlaka aşılanması önerilenler: 

 • 65 yaşından büyük kişiler 

 • 6-23 aylık sağlıklı çocuklar 

 • Hamile kadınlar

 • Şeker hastaları (diyabet) 

 • Astım hastaları 

 • Kronik akciğer hastaları (KOAH, Sarkoidoz vb.)

 • Kronik kalp ve damar sistemi hastaları (koroner arter hastaları)

 • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (Kronik kan hastalığı -hemoglobinopati- olanlar, kanser, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar)

 • Huzurevi, bakımevi vb ortamlarda yaşayanlar  

İkincil risk grupları: Yukarıdaki risk grubunda yer alanlarla yakın temasta olanlar ve 

 • 50-64 yaş arası kişiler 

 • Kronik tıbbi rahatsızlıkları bulunan huzur evi ve diğer kronik bakım kuruluşlarının tüm yaşlardaki sakinleri; 

 • Bir önceki yılda (şeker hastalığı dahil) kronik metabolik hastalıklar, böbrek yetersizliği, kan hastalıkları, veya (ilaçların veya (HIV) virusunun neden oldukları dahil bağışıklık sistemi baskılanması nedeniyle düzenli tıbbi takip veya hastaneye yatmayı gerektirmiş olan erişkinler ve çocuklar; 

 • Sağlık Personeli 

 • Yukarıda belirtilen risk grupları ile aynı ortamda yaşayanlar 

 • Huzurevi, bakımevi ve benzeri yerlerde çalışan personel

Kimlere grip aşısı yapılmamalıdır ? 
 • Daha önce grip aşısına karşı alerjik reaksiyon geliştiren kişilere, 
 • Yumurtaya karşı alerjisi olanlara, 
 • Grip aşısından sonraki altı hafta içinde, Guillain Barre sendromu (kaslarda kısmi veya tam geçici kuvvet kaybı) hikayesi olan kişilere aşı yapılmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. 

Grip aşısının riskleri nelerdir ? 

 • Enjeksiyon yapılan bölgede, birkaç gün süren hafif ağrı olabilir.
 • Aşıdan sonra kısa süreli ateş, yorgunluk veya kas ağrısı görülebilir.