AstımAlerji.org
Uzman Dr. Sevin Karalar

 Akciğer Kanseri
  Akciğer Kanseri
  Risk Faktörleri
  Belirtiler
  Tanı
  Akciğer Kanseri Çeşitleri
  Akciğer Kanserinde Tedavi
 
 
 Hizmetlerimiz
 Solunum Fonksiyon Testleri
 Allerjik Deri Testi
 Nebülizasyon Oksijen Uygulaması
 EKG
 Bronkoskopi
 Kan Tetkikleri
 
 Hakkımızda
 Sanal Tur
 Bize Yazın
 İletişim
 Anlaşmalı Kurumlar
 Ana Sayfa
 
 
| Ana Sayfa | Sanal Tur | Bize Yazın | İletişim | Anlaşmalı Kurumlar | Hasta Girişi |

AKCİĞER KANSERİ ÇEŞİTLERİ (Hücre Tipine Göre)

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ

A) YASSI EPİTEL HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ = EPİDERMOİD AKCİĞER KANSERİ

 • En sık görülen akciğer kanseridir. (%40-60)

 • Sigara içimi ile artış gösterir.

 • Daha çok ana bronşlarda yerleşir (bronkoskopla ulaşılabilir).

 • Diğer kanser tiplerine göre daha yavaş ilerler.

B) ADENOKANSER

 • Akciğer kanserlerinin %10-20’dir.

 • Hava yollarının salgı yapan hücrelerinden kaynaklanır.

 • Sigara ile en az ilişkisi olan akciğer kanseridir. Yani sigara içmeyenlerde de görülür.

 • Genellikle akciğerin periferik( uç, kenar) kısımlarında yerleşir

 • Yassı epitel hücreli akciğer kanserlerinden daha kötü huylu olmakla birlikte küçük ve büyük hücreli akciğer kanserlerine oranla daha iyi özellik gösterirler.

 • Sıklıkla erken dönemde uzak metastazlara (sıçrama- yayılım) yol açar.

Bronkoalveolaer Kanser

 • Adenokanserin bir alt tipidir.

 • Genellikle dağınık zatürre şeklinde bir görünümü vardır.

 • Bazı hastalarda bol köpüklü ve çok miktarda balgam çıkarma söz konusudur.


C) BÜYÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ

 • Akciğer kanserlerinin %5-10’dur.

 • Akciğerin periferik (uç- kenar) kısımlarında yerleşir.

 • Büyük kitleler yapabilir.

 • Adenokanserler gibi seyreder.

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ

 • Akciğer kanserlerinin %15-25’dir.

 • Sıklıkla akciğerin merkezi kısımlarında yerleşir. Yani daha çok ana bronşlar ve lob bronşlarında yerleşir.

 • Sigara kullanımı ile direkt ilişkilidir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre görülme sıklığı daha fazladır.

 • Akciğer kanserleri arasında en hızlı seyreden ve en erken metastaz yapan (yayılan) akciğer kanseridir.

 • Hastaların 2/3’de kanser tanısı konduğunda diğer doku ve organlara yayılım vardır.

 • Yassı epitelyum hücreli akciğer kanserine göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar.

EVRELEME
Kanserli hastaları hastalığın seyrine göre gruplayıp, tedavilerini planlama ihtiyacı bir evreleme sisteminin geliştirilmesine yol açmıştır. İlk kez 1946’da önerilen TNM sistemi 1986’dan beri ’Uluslararası Akciğer Kanseri Evreleme Sistemi’ adı altında kullanılmaktadır. Burada ‘T’ tümörün büyüklüğünü, ‘N’ lenf bezlerinin tutulumunu, ‘M’ ise uzak metastaz varlığını anlatır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde evrelendirme, TNM (Tümör, Lenf düğümü, Metastaz) sistemine göre yapılır. Genel olarak, küçük ve metastaz yapmamış bir tümör düşük evreli, büyük ve metastazları olan bir tümör ileri evrelidir. Düşük evreli olgularda uygun tedavi ile tam iyileşme şansı vardır. Ancak, hastaların pek azı bu evrelerde saptanır. . Evrelendirme ile ilgili kurallar özet olarak şöyledir:

T ----- Tümör büyüklüğü ( 3cm’den büyük ya da küçük ), tümörün bronkoskopik görünümü gibi özelliklerini tanımlar.
N ----- Tümörün bulunduğu bölgede lenf bezlerinde (lenf bezleri küçük, fasulye benzeri oluşumlardır ve tüm vücutta bulunmaktadır. Vücutta mikroplarla savaşan hücreleri yapar ve depolarlar) veya tümörden uzakta lenf bezlerinde tümör metastazı olup olmadığını tanımlar.
M ----- Uzak organ metastazı varlığını tanımlar.

Akciğer kanserli hastaların yaklaşık 1/3’ü uzak metastaza bağlı semptomlar gösterir. Beyin, karaciğer, böbreküstü bezleri, kemikler ve kemik iliği, karşı akciğer ve böbrekler en sık metastaz görülen organ ve bölgeler olmakla birlikte, vücudun her yerine metastaz olabilir.

Evre I: Metastaz yoktur. Tümör 3 cm'den küçük çapta ve tümüyle akciğer dokusu ile çevrilidir. Cerrahi tedaviden en çok yarar gören grup budur. Ancak bu gruba giren hasta sayısı çok azdır.

Evre II: Yukarıdaki nitelikte bir tümör aynı taraf bronşçevresi (peribronşiyal) ve/veya hiler (hilus = ana bronş ve damarların akciğer içine girdiği bölge) lenf düğümlerine metastaz yapmıştır. Cerrahi tedavi başarılı sonuç verebilir.


Evre III: Çevreye (göğüs duvarı, diyafragma v.b yayılmış veya sağ ve sol ana broşun nefes borusuna bağlandığı bölgeye( ana karinaya) çok yakın tümörler bu gruptadır. Supraklaviküler (Köprücükkemiğiüstü) veya karşı taraf hiler/mediyastinal lenf düğümlerine metastaz yapanlar (evre IIIB) cerrahi tedaviye aday sayılmazlar. Hastaların çoğu evre III grubundadır.

Evre IV: Uzak organ metastazı olan tümörler. Bunların cerrahi tedaviden yarar görmeleri beklenmez.


KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE EVRELEME

Sınırlı hastalık
Kanser sadece bir akciğerde ve/veya yakınındaki lenf bezlerindedir .

Yaygın hastalık
Kanser, karşı akciğere veya vücudun diğer bölgelerindeki başka organlara yayılmıştır.

Nüks evresi
Nüks demek, tedavi edildikten sonra kanserin yeniden ortaya çıkması (nüks etmesi) demektir. Akciğerlerde veya vücudun başka bir yerinde ortaya çıkabilir.